ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ

ಹದಿಹರೆಯದ ಹಾಸಿಗೆಗಾಗಿ ಕಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೈನ್ ಕೇರ್
ಹದಿಹರೆಯದ ಹಾಸಿಗೆಗಾಗಿ ಕಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೈನ್ ಕೇರ್
RSP-TP265 ಎಂಬುದು ಹದಿಹರೆಯದವರ ಮಾದರಿ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು ಅವರ ದೇಹದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ರೇಸನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪಾಕೆಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.